Boende på avdelningen

Vikingens vårdhem består av rumsboende, totalt 35 platser. Varje rum är stilfullt möblerat samt har Tv och Wi-Fi. Alla måltider serveras i gemensam matsal och tillagas av Vikingens kockar i eget kök. Dagrum med tv/radio finns på varje våningsplan samt tillgång till morgontidning. Gymnastik och bingo erbjuds varje vecka som stående aktiviteter. Ytterligare aktiviteter erbjuds dagligen på arbetsterapin samt socioterapin.

 IMG_9472

Träningslägenhetsboende, en boendeform med stort skyddsnät

För att ge klient goda förutsättningar att kunna integrera sig vid hemkomst eller vårdtidens upphörande lägger vi stor vikt vid en strukturerad och individuellt anpassad utslussning och eftervård. För att förbereda klienten på ett mer självständigt boende finns möjlighet att få tillgång till en av våra träningslägenheter under en utslussningsperiod. Under tiden är klienten fortsatt involverad i behandlande insatser på enheten samt erhåller strukturerade insatser av arbetsterapeut, socioterapeut, alkohol- och drogterapeut samt kontaktpersoner i lägenheten. Dessa insatser syftar till att träna klienten till att eventuellt kunna övergå till eget boende.

Steg 1.  Boende på Vikingens vårdhem en tid

 • ställa in läkemedel
 • vid behov genomföra utredning av arbetsterapeut för att säkerställa den boendes färdigheter för att därefter kunna anpassa behovet av insatser

Steg 2.  Inflyttning till en grundmöblerad lägenhet där internet, el- och tv-abonnemang ingår

 • fastställa den boendes ekonomi och sociala nätverk tillsammans med hemkommunen
 • tillsammans med psykiater, sjuksköterska, kontaktperson, arbetsterapeut, socioterapeut samt alkohol-och drogterapeut upprätta en behandlingsplan utifrån den boendes behov

Steg 3.   Behandling och dagverksamhet

 • den boende besöker Vikingens varje dag, träffar sin kontaktperson ett par gånger i veckan och får sin medicin av sjuksköterska, om inget annat är överenskommet
 • dagverksamheten på arbetsterapin är behovs- och individanpassad och leds av leg Arbetsterapeut, både enskilt och i grupp
 • dagverksamheten på socioterapin är behovs- och individanpassad. Där finns det möjlighet att umgås, åka på utflykter,  titta på film, ha tillgång till internet, spela spel mm
 • den boende får träffa alkohol- och drogterapeut på avtalad tid
 • möjlighet till ”arbetsaktivering”
 • socioterapeut/personal besöker de boendes lägenheter för att kontrollera nykterhet samt skötsamhet
 • utandnings- och drogtestkontroll
 • den boende får träffa Vikingens medicinska ansvariga läkare kontinuerligt
 • munhälsovård antingen via Oral Care eller Folktandvården Sörmland
 • är den boende behjälplig kring dennes ekonomi om behov finns

Skyddsnät

 • Vikingen ombesörjer hämtning vid återfall eller försämring
 • vid psykisk eller fysisk försämring kan den boende läggas in på Vikingens avdelning för observation och ev behandling, efter samråd med placerande kommun