Boende på avdelningen

Vikingens vårdhem består av rumsboende, totalt 35 platser, med gemensam matsal och gemensamma dagrum.

 

Träningslägenhetsboende, en boendeform med stort skyddsnät

Vi kan nu erbjuda våra boende egen lägenhet där man får träna på de färdigheter som krävs för ett självständigt liv.

Steg 1.  Boende på Vikingens vårdhem en tid

 • ställa in läkemedel
 • ev genomföra utredning av arbetsterapeut för att säkerställa den boendes färdigheter för att därefter kunna anpassa behovet av insatser

Steg 2.  Inflyttning till en grundmöblerad lägenhet där internet, el- och tv-abonnemang ingår

 • fastställa den boendes ekonomi och sociala nätverk tillsammans med hemkommunen
 • tillsammans med psykiater, sjuksköterska, kontaktperson, arbets- och alkohol och drogterapeut upprätta en behandlingsplan utifrån den boendes behov

Steg 3.   Behandling och dagverksamhet

 • den boende besöker Vikingens varje dag, träffar sin kontaktperson ett par gånger i veckan och får sin medicin av sjuksköterska, om inget annat är överenskommet
 • dagverksamheten består av arbetsterapi, där aktiviteter leds av leg arbetsterapeut, både enskilt och i grupp
 • dagverksamheten består också av en socioterapi i en närliggande fristående lokal där man kan samlas och prata, titta på tv, internet, spela spel mm
 • den boende får träffa alkohol- och drogterapeut på avtalad
 • ges möjlighet till ”arbetsaktivering”
 • socioterapeut/personal besöker de boendes lägenheter för att kontrollera nykterhet samt skötsamhet
 • utandnings- och drogtestkontroll
 • den boende får träffa Vikingens läkare
 • munhälsovård antingenvia Oral Care eller Folktandvården Sörmland
 • är den boende behjälplig kring dennes ekonomi om behov finns

Skyddsnät

 • Vikingen ombesörjer hämtning vid återfall och försämring
 • vid psykisk eller fysisk försämring kan den boende läggas in på Vikingens avdelning för observation och ev behandling, efter samråd med placerande kommun

När den boende bott och visat skötsamhet under en längre tid finns möjligheten att få ett förstahandskontrakt på lägenheten