Från 2 650 kr/dygn.

Kontakta placeringsansvarig Kent Olsson vid frågor.

Telefon: 070- 753 04 85