Från 2 350 kr/dygn.

Träningslägenhet/stödboende från 950 kr/dygn.