Vikingens vårdhem har följande personalkategorier i tjänst

 • Leg sjuksköterskor
 • Mentalskötare
 • Undersköterskor
 • Behandlingsassistenter
 • Leg arbetsterapeut
 • Konsultläkare, specialist i allmän psykiatri
 • Kokerskor
 • Lokalvårdare
 • Vaktmästare
 • Administratör
 • Alkohol- och drogterapeut

Behandlande personal:

 • Dag: 7 personal varav 2 sjuksköterskor
 • Kväll: 3 personal varav 1 sjuksköterska
 • Helg: 4 personal varav 1 sjuksköterska
 • Natt: 2 undersköterskor
 • En sjuksköterska alltid i beredskap under icke kontorstid

Konsulter:

 • Psykiater Lennart Edström, specialist inom psykiatri,  en av Sveriges mest erfarna läkare inom området, Lennart Edström undervisar och handleder all personal på behandlingshemmet
 • Hårfrisörska vid behov
 • Fotvårdsspecialist en gång per vecka