På Vikingens vårdhem sätter vi den boendes individuella behov i fokus. Individanpassning är en av grundstenarna i vårt arbete. Efter bedömning av läkare, arbetsterapeut, alkohol- och drogterapeut, socioterapeut samt övrig personals bedömning i den vardagliga livsföringen skapas en individuell behandlingsplan för varje individ, naturligtvis i samarbete med hemkommunen.