Vikingens vårdhem tar emot vuxna män och kvinnor med psykiska och fysiska funktionshinder såsom:

  • Förvärvade hjärnskador
  • Korsakoffs sjukdom, alkoholdemens
  • Demens
  • Schizofreni
  • Dubbeldiagnoser
  • Funktionshinder